Beleidsverklaring MVO

De MVO Beleidsverklaring van Osius hanteert een integrale visie op maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisatie. Het MVO-beleid van Osius is als volgt vastgesteld voor de kernthema’s van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen:

  • Goed bestuur: De directie van Osius verplicht zich de organisatie op een verantwoorde manier aan te sturen, de MVO-principes in acht te nemen en haar medewerkers actief te betrekken bij het nemen en implementeren van haar beslissingen.
  • Mensenrechten: Osius onderschrijft de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, zoals deze zijn vastgelegd in de Nederlandse grondwet. Osius neemt afstand van situaties waarin mensenrechten geschonden worden en waar misbruik of voordeel wordt gehaald wanneer de mensenrechten onvoldoende beschermd worden.
  • Arbeidsomstandigheden: Het beleid van Osius is erop gericht om medewerkers in een veilige en vertrouwde werkomgeving te laten werken, hun vitaliteit te ondersteunen en te investeren in hun ontwikkeling. Daarnaast streeft Osius er naar de werkgelegenheid zoveel als mogelijk in stand te houden.
  • Milieu: Het beleid van Osius is erop gericht de bedrijfsactiviteiten zodanig uit te voeren dat het milieu zo min mogelijk wordt belast. Osius verplicht zich te voldoen aan de relevante wet- en regelgeving op gebied van milieu. Osius neemt haar verantwoordelijkheid op het gebied van duurzaam ondernemen, en verplicht zich tot continue verbetering van de energie-efficiency en daarmee reductie van de CO2- uitstoot en een lager belasting van het milieu. Dit geldt ook voor het scheiden van afval.
  • Eerlijk zakendoen: Osius maakt haar kernwaarden en principes duidelijk bekend, zowel intern als extern. Osius streeft naar eerlijke concurrentie, ze respecteert haar concurrenten en doet eerlijk zaken. Osius verzekert haar leveranciers, concurrenten en stakeholders dat zij integer met hen omgaat.
  • Maatschappelijke betrokkenheid: Osius zal zich daar waar mogelijk inzetten voor ontwikkeling en ondersteuning van de maatschappij. Zowel op het gebied van werkgelegenheid, ondersteuning van (sport)verenigingen, goede doelen, maar ook op het gebied van bijdragen aan – en stimuleren van duurzame ontwikkelingen ter verbetering van de leefomstandigheden in de derde wereld landen.
  • Wij monitoren minimaal jaarlijks onze prestaties op het gebied van MVO aan de hand van kerngetallen.
Wilt u een offerte aanvragen voor uw organisatie? Vraag direct een offerte aan
Blijf op de hoogte over de ontwikkelingen

Nieuws

Reiniging van gevel, dak of terras flyer

15 Juni 2022

De Foam Wash methode zetten wij in voor het reinigen van bijna alle buiten-oppervlaktes die sterk vervuild zijn. Denk bijvoorbeeld aan daken, gevels, trespa gevelbeplating, geschilderd houtwerk, straatwerk, vlonders en schuttingen. En ook zonneschermen en markiezen. Kortom een reinigingsmethode met vele mogelijkheden en voordelen.

Lees meer
Voor al uw vragen en opmerkingen

Contactgegevens

Neem contact met ons op

Maroastraat 3
1060 LG Amsterdam

info@osius.nl
020-610 2420